Godziny pracy od poniedziałku do piątku o godz 8:30 - 16:30

Działanie 6.2

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Numer projektu:
POIR.06.02.00-16-0061/21

Tytuł projektu:
"Wdrożenie nowego oprogramowania do automatyzacji procesów składania zamówień oraz ofert przez Flatiron Dominik Skop."

Cele i efekty realizowanego projektu:
Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacji procesowych mających na celu rozwój przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki on-line. Beneficjent zamierza przenieść działalność realizowaną metodami klasycznymi na platformy internetowe poprzez wdrożenie oprogramowania sterującego procesami takimi jak: zdalna organizacja pracy oraz zdalna obsługa klienta. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie

Wartość projektu: 296 400,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 251 940,00 PLN

Dzialanie 2.1

Przedsiębiorstwo FLATIRON Dominik Skop otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Nowe Produkty i usługi w MŚP, Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.

Tytuł projektu:
"Wdrożenie rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy biznesowe w przedsiębiorstwie Flatiron."

Cele projektu:
Głownym celem projektu jest wdrożenie w firmie FLATIRON Dominik Skop rozwiązania informatycznego, ktore doprowadzi do automatyzacji procesow zarządzania wewnętrznego w firmie, a także zautomatyzuje procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą, a jej klientami.

Planowane efekty:
Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy. Zautomatyzowana zostanie praca własna firmy, jak rownież relacje biznesowe prowadzone z klientami firmy: klientami, w tym instytucjonalnymi i dostawcami.

Wartość projektu: 500 125,00 PLN
Wartość dofinansowania: 300 000,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19