Working hours Mon - Fri at 8:30 - 16:30

Projekty EU

Przedsiębiorstwo FLATIRON Dominik Skop otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Nowe Produkty i usługi w MŚP, Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.

Tytuł projektu:
"Wdrożenie rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy biznesowe w przedsiębiorstwie Flatiron."

Cele projektu:
Głownym celem projektu jest wdrożenie w firmie FLATIRON Dominik Skop rozwiązania informatycznego, ktore doprowadzi do automatyzacji procesow zarządzania wewnętrznego w firmie, a także zautomatyzuje procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą, a jej klientami.

Planowane efekty:
Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy. Zautomatyzowana zostanie praca własna firmy, jak rownież relacje biznesowe prowadzone z klientami firmy: klientami, w tym instytucjonalnymi i dostawcami.

Wartość projektu: 500 125,00 PLN
Wartość dofinansowania: 300 000,00 PLN