Working hours Mon - Fri at 8:30 - 16:30

Action 6.2

Funded as part of the Union's response to the COVID-19 pandemic

Project number:
POIR.06.02.00-16-0061/21

Project name:
"Implementation of new software to automate the processes of placing orders and offers by Flatiron Dominik Skop." "

Objectives and effects of the project being implemented:
The main goal of the project in question is the implementation of process innovations aimed at the development of the enterprise towards the on-line economy. The beneficiary intends to transfer the activities carried out using classic methods to internet platforms by implementing software that controls processes such as: remote work organization and remote customer service. The measurable effect of the activities carried out will be the increase in the use of digital technologies in the enterprise

Project value: 296 400,00 PLN
The amount of the European Funds contribution to the implemented project: 251 940,00 PLN

Dzialanie 2.1

Przedsiębiorstwo FLATIRON Dominik Skop otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Nowe Produkty i usługi w MŚP, Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach.

Tytuł projektu:
"Wdrożenie rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy biznesowe w przedsiębiorstwie Flatiron."

Cele projektu:
Głownym celem projektu jest wdrożenie w firmie FLATIRON Dominik Skop rozwiązania informatycznego, ktore doprowadzi do automatyzacji procesow zarządzania wewnętrznego w firmie, a także zautomatyzuje procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą, a jej klientami.

Planowane efekty:
Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy. Zautomatyzowana zostanie praca własna firmy, jak rownież relacje biznesowe prowadzone z klientami firmy: klientami, w tym instytucjonalnymi i dostawcami.

Wartość projektu: 500 125,00 PLN
Wartość dofinansowania: 300 000,00 PLN

Funded as part of the Union's response to the COVID-19 pandemic